Nye mastere i Areal og Eigedom ved HVL

Foto: L.B.Mjøs

Dette er årets masteroppgåver:

Mulighetsstudie Mosterhamn
Linn Langaker Rydningen og Kjersti Norland Vistnes
Veileder: Hans-Jacob Roald
Biveileder: Leiv Bjarte Mjøs

Bærekraftig mobilitet og walkability
En metode for evaluering av bybaneholdeplasser i Bergen
Helene Moberg Helland og Birgitte Norheim
Veileder: Wendy Tan
Biveileder: Akkelies van Nes

Barn i byen
Hvilke bokvaliteter er nødvendig for at småbarnsfamilier i Bergen skal ønske å bo i sentrumsområdene?
Magnus Meinert og Stig Thomas Thomassen
Veileder: Hans-Jacob Roald
Biveiledere: Wendy Tan/Tanja Skovsgaard

Konsekvenser av omkjøringsveier i norske tettsteder
Sander Bøhn Lilleslett og Karine Kvamme Ladehaug
Veileder: Akkelies van Nes
Biveileder: Wendy Tan

Fortetting i praksis
Metoder og analyser som grunnlag for helhetlig planlegging på Skjoldskifte, Bergen
Karoline Follestad og Synne Moen Lauritzen
Veileder: Akkelies van Nes
Biveileder: Sjur Dyrkolbotn

Boligbyggelagenes utvikling
Ida Fossli og Espen Daae Abrahamsen
Veileder: Børge Aadland
Biveileder: Leiv Bjarte Mjøs

Forhandlinger ved stripeerverv av landbrukseiendom i Statens vegvesen
Elin Breivik Grøndal og Lars Johan Røttum Mæhla
Veileder: Per Kåre Sky
Bilveileder: Sjur Dyrkolbotn

Vitenarkivet ved Høgskolen på Vestlandet:

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/92930