Høring – Ny standard for stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag

 

Høringsdokumenter er å finne her:

https://www.kartverket.no/geodataarbeid/Standarder/Horinger/horing-om-stedfesting-av-ledninger-og-andre-anlegg-i-grunnen/

Høringssvar bør fortrinnsvis sendes elektronisk til Kartverket på e-post post@kartverket.no, med referanse til saksnummer 18/18859.