Redaktør Inge Revhaug går over i pensjonistenes rekker

Professor Inge Revhaug

Kart og Plan ble startet opp i 1908 som «Tidsskrift for Det norske Utskiftningsvæsen» og er dermed et av landet eldste fagtidsskrift. Tidsskriftet har hatt ulike namn, men fikk i 1970 navnet KART OG PLAN.

Inge Revhaug er født i Kristiansand men har tilbrakt det meste av oppveksten på Strinda i Trondheim.

En ung utgave av redaktøren.

Etter å ha gjennomført examen artium i 1965 ved Strinda realskole og  gymnas, agronomeksamen ved Skjetlein landbruksskole i 1966 og militærtjeneste i 1967 ble han tatt opp på jordskiftestudiet på landbrukshøgskolen på Ås. Han var ferdig utdannet jordskiftekandidat i 1970. Han gikk inn i stilling som vit. ass. i geodesi ved Institutt for landmåling samme året som han ble uteksaminert, og dette var starten på en livslang akademisk karriere på Ås, med unntak av et år i Jordskifteverkets fotogrammetriske avdeling (1978) og et år i Norkart (1981). Deretter ble han amanuensis i fotogrammetri og i 1984 førsteamanuensis i fotogrammetri han han fikk professorkompetanse. Han ble professor i 1990, da i landmåling. Inge har hatt flere forskningsopphold ved utenlandske universiteter, bl.a. Ohio State University, USA, og Polytechnic University of Valencia, Spania.

Allerede i 1972 ble han engasjert i arbeidet med KART OG PLAN, som kasserer under daværende redaktør Gunnar Balle. I 1991 ble Inge redaktør for Kartfag, før han så gikk over i funksjonen som ansvarlig redaktør i 2003, samtidig som KART OG PLAN gikk over fra Universitetsforlaget til Fagbokforlaget.

Inge har også hatt en rekke administrative funksjoner ved universitetet. Han var instituttleder i flere perioder, siste gang fra 1999 til 2003 da Kartfag ble en seksjon i Teknisk fag.

I 2011 fikk Inge Revhaug Tekna Samfunnsutviklernes Fagpris. Denne prisen blir tildelt personer som har utmerket seg innenfor faggruppen sitt fagfelt. Ved årsmøtet i 2014 ble Inge Revhaug utnevnt til æresmedlem i Tekna Samfunnsutviklerne.

«Vi hadde et godt samarbeide mens Gunnar Balle var redaktør,  og der min oppgave først var å være kasserer. Oppgaven utviklet seg etter hvert som Kart og Plan vokste, til å drive et forlag. Det var  en god del jobb fram til Universitetsforlaget overtok. Når jeg overtok som redaktør i 2003 kjente jeg tidsskriftet.  Å arbeide med Kart og Plan har nesten hele tiden vært en positiv opplevelse. Veldig mange har bidratt med artikler og som fagfeller. Og samarbeidet med foreningen og forlaget har vært bra og hyggelig. Jeg syns det har vært en trivelig tid», sier Inge Revhaug til Samfunnsutvikleren.

Han sier videre at han ikke har tenkt å sitte i godstolen. «Det blir nok lengre perioder i syden med kombinert ferie utleie og drift av feriehus. Hjemme bor vi landlig med litt jord å arbeide med. Så lenge det passer har jeg også tenkt å lage vevsiden kartogplan.no.», avslutter han.

Tekna Samfunnsutviklerne vil med dette takke Inge Revhaug for den innsatsen som er gjort gjennom 45 år for tidsskriftet! Vi vil også takke Eva for den støtte som hun har representert og som har gjort det mulig for Inge å legge ned den store innsatsen for tidsskriftet.

Eva og Inge Revhaug ved årsmøtet i 2014, da Inge ble utnevnt til æresmedlem i Tekna Samfunnsutviklerne.