Årsmøte i Tekna Samfunnsutviklerne og Samfunnsutviklingsdagen

Samfunnsutviklingsdagen 2018 og årsmøte vart gjennomført i Tekna sine lokaler i Oslo.

Ved årsmøtet vart følgjande styre vart valt:

Arve Leiknes – leiar (vald for 1 år)
Ingvild Masdal (vald for 2 år)
Kenneth Berstad (ikkje på val)
Lene B. Johansen (ikkje på val)
Håkon A. Heløe – student representant (vald for 1 år)

Varamedlemer:

Per Ove Røkke – vara (vald for 1 år)
Nina Haugland – vara (vald for 1 år)

Ved årsmøtet var 8 medlemmer møtt.

Ved Samfunnsutviklingsdagen 2018 var det 11 frammøtte, og 44 som følgde arrangementet over streaming.

Ved å følgje linken under får du tilgang til opptak frå Samfunnsutviklingsdagen 2018:

Opptak Samfunnsutviklingsdagen 2018