Fullt Tekna – gjennomslag for kompetansekrav

 

Leder av Tekna Samfunnsutviklerne, Arve Leiknes, har stått sentralt i Tekna sitt arbeid med krav om utdanning og kompetanse for landmålarar. Leiknes uttaler at «Vi håper at innføringen av landmålerbrev, vil bidra til økt kompetanse også i små distriktskommuner der utfordringene med å skaffe kompetente landmålere har vært størst.»

Leiknes uttaler videre at

« Innføring av landmålerbrev er en unik mulighet for å bygge opp kompetanse og en bransje som kan sikre kvalitet i matrikkelen. Skal man imidlertid lykkes, så er det viktig at man også stiller krav til resultatet av landmålerens arbeid, og at resultatet av en oppmålingsforretning er at korrekte grenseforløp kartlegges. I dag stilles det ikke krav til at det er den korrekte eiendomsgrensen som registreres, men partenes påstand, eller begge påstander dersom partene ikke er enige. Det er ikke krav om at grenseforløpet blir sikret ved en grenseavtale. Dette blir videreført med lovendringene, og er ulikt andre land vi sammenligner oss med på området, der landmåleren nettopp har dette ansvaret, å sikre at grensen i eiendomskartet har et sikkert avtalegrunnlag og er korrekt. Dersom dagens landmålere får tildelt et landmålerbrev uten at det innføres et reelt kompetansekrav og uten at landmåleren ansvarliggjøres ved å undersøke saken og gi en garanti gjennom sin faglige kompetanse for at det er den korrekte grensen som registreres, risikerer man at manglene i dagens system videreføres. Men altså med utøvere som da har fått «landmålerbrev». Da har man ikke kommet lenger enn man er i dag. En annen sak er om det i det hele tatt er mulig å innføre en statlig autorisasjon av landmåleren innenfor teknisk sektor i kommunene med de prinsippene om kommunalt selvstyre som gjelder i Norge i dag.  Det påhviler Departement og Kartverket et særlig ansvar å sikre at innføring av landmålerbrev fører til reell kompetanseheving og på sikt at det etableres en landmålerprofesjon i Norge med bred tillit.»

Les oppslaget på Tekna.no her:

https://www.tekna.no/aktuelt/fullt-tekna-gjennomslag-for-utdanningskrav/