Eiendomsregistrering i Tyskland – studietur

 

Det vil også vere mogleg å ta eksamen i faget for deltakarar som ikkje er ordinære studenter ved Høgskolen, og dermed få kompetansegivende studiepoeng.

Studieturen starter i Frankfurt søndag 8. april (evt. møter reiser ein nedover om morgonen mandag 9. april) , så går turen med tog nordover i Tyskland, til vi avslutter i Hamburg fredag 13. april.

Vakre Lüneburg er ein av byen vi besøker.

Les programmet her (oppdatert pr. 15.2.2018): http://samfunnsutviklerne.no/wp-content/uploads/2018/02/schedule-2018-02_eng-per-15-2-2018.pdf

Interesserte kan henvende seg til Leiv Bjarte Mjøs lbm@hvl.no tlf. 90691883 eller Helge Nysæter hny@hvl.no tlf.  92428849, innan onsdag 7. mars.