50 % av norske kommuner har 1 eiendomslandmåler

I 2015 var det 351 kommuner som hadde ansatt eiendomslandmåler til å gjennomføre oppmålingsforretninger. De andre kommunene hadde innleid private firma eller avtale med nabokommuner som utførte oppgaven for dem. For å vite mer om de kommunale eiendomslandmålerne ble det sendt ut en spørreundersøkelse og det er den som ligger til grunn for å si at 50 % av norske kommuner kun har 1 eiendomslandmåler. Det er selvfølgelig en viss usikkerhet knyttet til denne prosenten fordi ikke alle kommunene som ble spurt svarte.

Spørreundersøkelse «Delesak i praksis 2015 – Eiendomslandmåler» ble gjennomført i tidsrommet 3. desember 2015 til 5. februar 2016. Da spørreundersøkelsen ble gjennomført var det 351 kommuner i Norge som hadde egen eiendomslandmåler til å utføre oppmålingsforretninger. Av disse svarte 225 på spørreundersøkelsen. Ikke alle spørsmålene ble besvart av alle kommunene, derfor vil N variere. I figuren under er en oversikt over de som svarte ut fra kommunestørrelse.

Figur 1: Fordeling av kommunene som er representert i spørreundersøkelsen ut fra kommunestørrelse målt i innbyggertall (Kilde: Gammelmo «Delesak i praksis 2015 – Eiendomslandmåler» spørsmål 3 N=225)

 

Figur 2: Fordeling av kommuner ut fra hvor mange eiendomslandmålere det er i kommunen som gjennomfører oppmålingsforretninger (Kilde: Gammelmo «Delesak i praksis 2015 – Eiendomslandmåler» spørsmål 8 N=215)

I 50 % av kommunene er det kun 1 eiendomslandmåler som utfører oppmålingsforretninger.

Spørreundersøkelsen er gjennomført av PhD-stipendiat Leikny Gammelmo ved fakultet for eiendom og juss, NMBU