Høring om oppmåling av eigedom gjennomført

 

Tekna Samfunnsutviklerne gav i sitt høringsinnspel uttrykk for eit avslappa forhold til om det blir fritt landmålerval eller fortsatt kommunalt monopol.

Ei rekke organisasjonar og institusjonar deltok under høringa i tillegg til Tekna Samfunnsutviklerne, som Geomatikkbedriftene, Geoforum, NITO, Boligprodusentene m. fleire.

Gå til Stortingets nettsider og sjå høringa på nett tv her:

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2018/H264-full/Hoeringssal1/01/18/Hoeringssal1-20180118-145758.mp4&msid=122&dateid=10004125