Den profesjonelle landmåler gjennomført 9.-10. januar 2018

 

Leder av Tekna Samfunnsutviklerne Arve Leiknes ledet debatten.

Debattdeltagere var Ann Tove Lauritzen, Marit Gagnat, Anders Glastad, Vemund Hansen, Morten Strand, Leikny Gammelmo, Leiv Bjarte Mjøs, Lars Elsrud.

Under følger sentrale spørsmål og relevante innspill som kom fram.

Om kompetansekrav og autorisasjon.

Hver fjerde eiendom har fiktive eiendomsgrenser knyttet til seg.

Kompetansekrav og autorisasjon er nødvendig for å sikre kvaliteten i matrikkelen.

Det er nødvendig å stille krav til det arbeidet som blir gjort.

Eiendomsfaglig kompetanse og kunnskap om eiendomshistorie bør alle landmålere ha.

Dersom det skal ha noe for seg med autorisasjon så må man gå hele veien over til det danske systemet der landmåleren har avgjørelsesmyndighet.

Matrikkelfører bør ikke ha lavere kompetansenivå enn landmåleren, og matrikkefører bør ha vært landmåler selv og dermed vite hvordan oppmålingen foregår.

Lovgiver må sørge for at utdanningsinstitusjonene tilbyr relevant utdanning.

Man bør uttrykke klart overfor Stortinget at man ønsker å skape en profesjon.

Norge har ikke kommet noen vei med tanke på at landmåleren ute i marka ikke trenger noen spesiell kompetanse eller utdanning.

Målet med jordskifterettens arbeid må vere å skape en best mulig matrikkel.

Om bruk av matrikkelen i byggesaker.

De fleste i panelet og salen var enige om at kvaliteten i matrikkelen ikke er god nok til at den kan legges til grunn for digital saksbehandling i byggesaker. Det var kun Kartverkets representant i panelet som mente at kvaliteten var god nok. Det ble påpekt at kommunen bruker gjerne matrikkelen i saker om deling av eiendom, men da sammen med andre dokumenter, sjelden alene.

Det er behov for at saksbehandlere har et bevisst forhold til kvaliteten i matrikkelen.

Om kvalitet i matrikkelen.

Kvalitet er et utfordrende begrep for fagmiljøene.

Man må få ut informasjon til brukeren om om grunnlaget for matrikkelen og konsekvenser.

Kvalitet går ikke bare på nøyaktighet, men også kompetanse.

Diskusjonen viser klart at vi trenger et system som det danske systemet (det danske systemet ble presentert tidligere under arrangementet).

Avslutningsvis påpekte den tilstedeværende representanten for Den danske Landispektørforeninge Torben Juulsager at han mente at det var viktig i Norge å fokusere på hva som er formålet med matrikkelen. I Danmark er matrikkelen et bakgrunnskart for offentlig forvaltning. Matrikkelkartet i Danmark er aldri grunnlag for eiendomsoppmåling. Da brukes målebladet.