Ny redaksjon i Kart og Plan frå årsskiftet

Ny redaktør for Kart og Plan, Ane Lyng, Høgskolelektor HVL

 

Redaksjonsrådet:

Eiendomsfag / jordskifte:

Leiv Bjarte Mjøs, førsteamanuensis, HVL

Per Kåre Sky, professor, NMBU

Øystein Jacob Bjerva, phd frå NMBU og Jordskifterettsleder i Akerhus og Oslo jordskifterett.

Tanja Skovsgaard, førsteamanuensis, HVL

Eiendomsøkonomi:

Sølve Bærug, førsteamanuensis, NMBU

Arealplanlagging:

Akkelies van Nes, professor, HVL

Knut Bjørn Stokke, førsteamanuensis, NMBU

Geomatikk og kartfag:

Trond Nordvik, førsteamanuensis, HVL

Terje Midtbø, professor, NTNU

Juridisk:

Sjur Dyrkolbotn, førsteamanuensis, HVL

 

Det er planer om å utvide redaksjonsrådet med ytterlegare 2 medlemmer.