Eiendomshistorieseminar er gjennomført

Seminaret 7. september på Høgskolen på Vestland i Bergen samla 60 deltakarar, Seminaret 15. september på NMBU Ås samla rundt 100 deltakarar. På seminaret på Ås var også Universitetsforlaget representert og gav ros til fagområdet, kurskomiteen og bidragsytarane som har vore med å ferdigstille boka.