Spennende innlegg og gode seertall på Samfunnsutviklingsdagen

 

Samfunnsutviklingsdagen 2017 ble gjennomført som et nettarrangement. Dette er en spennende og annerledes måte å formidle fag på. Foredragene er nå publisert på bloggen og tilgjengelig for alle. Det rapporteres fra streaming temaet at dagen hadde gode seertall både blant de som følger hele innlegg og de som er innom og ser kortere perioder. Tema «Etisk time» skilte seg spesielt godt ut. På bloggen var det lite aktivitet og vi ønsker å minne om at det fortsatt er mulig å kommentere.

Innleggene på Samfunnsutviklingsdagen:

«Kan Konseptvalgutredninger integreres med plan etter plan- og bygningsloven?» v/ Martin Lund Iversen, NMBU
«Den Nye Landmåleren» v/ Leiv Bjarte Mjøs, HVL
«Nasjonal høydemodell» v/ Håkon Dåsnes, Kartverket
«Etisk time» v/ Ingebjørg Gravlien, Tekna Etisk råd
«Spilleksperiment» v/ Anders Eika, stipendiat NMBU
«Hvordan kommer samfunnsutvikling til uttrykk i europeiske byer?» v/ Marius Grønning, NMBU

Blogg og innlegg finnes her: http://infrastruktur.tekna.no/samfunnsutvikling-et-faglig-puslespill/

Innspill i etikkdebatten: http://nordnorskdebatt.no/article/familien-har-eid-bodd-pa-garden