Eierseksjonsloven i ny drakt?

 

Vi håper alle med interesse for seksjonering får med seg lovsaken og kommer på seksjoneringsdagene for å diskutere tema videre. Det vil blant annet bli innlegg fra departementet som har jobbet med forslag til lov. Utfordringer og muligheter for privat bransje som bistår i seksjoneringssaker og kommunens rolle står også på programmet.

Lenke til lovsaken: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2016-2017/inns-201617-308l/

Program og påmelding til seksjoneringsdagene 2017:

29.–30. august 2017 på Gardermoen https://www.tekna.no/kurs/seksjoneringsdagene-2017-33927/

25.–26. september 2017 på Hell https://www.tekna.no/kurs/seksjoneringsdagene-2017-33928/