Delesak i praksis

 

Lovhjemmelen for tiltak om opprettelse og endring av fast eiendom finner vi i plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m, med krav om tillatelse etter § 20-2. Hvordan det gjennomføres i praksis er mange meninger om og gjennom samtaler, foredrag og populærvitenskapelig artikler kan vi få innblikk i dette. En samlet oversikt derimot mangler vi. Det er dette spørreundersøkelsen håper å kunne gi. Ved å stille spørsmål rundt hvordan saksbehandlingen gjennomføres fra veiledning til vedtak og oppmålingsforretning.

De som mottar undersøkelsen er saksbehandlere og landmålere i kommuner som utfører disse oppgavene selv. Undersøkelsen sendes ikke til personer som utfører arbeidet på vegne av kommunen. Det betyr at ikke alle kommuner i Norge mottar undersøkelsen. Noen steder er arbeidet satt ut til private firma eller utføres i et interkommunalt samarbeid. Ved først å kartlegge dette kunne undersøkelsen sendes direkte til de som skal svare. Dette gjør også at undersøkelsen ikke kan videresendes. Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det vil ikke benyttes kommunenavn i rapporteringen. Bilde under viser eksempel på hvordan svarene kan publiseres.

Svarene lar ikke vente på seg. Det er allerede mange som har besvart undersøkelsene. Det er flere spørsmål som gir rom for å skrive meninger og utfyllende kommentarer til spørsmålene. Disse blir godt brukt og gir mye spennende, inspirerende og viktig informasjon.

 

Data fra undersøkelsen vil bli sammenstilt blant annet på fylkesnivå. Her er en oversikt over hvor mange som har besvart de to undersøkelsene pr X i de ulike fylkene. ©Leikny Gammelmo

Data fra undersøkelsen vil bli sammenstilt blant annet på fylkesnivå. Her er en oversikt over hvor mange som har besvart de to undersøkelsene pr 8. desember 2015 i de ulike fylkene. ©Leikny Gammelmo

 

Kontaktinformasjon: Leikny Gammelmo, PhD-stipendiat ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Institutt for landskapsplanlegging (ILP), Post boks 5003, 1432 Ås. E-post: leikny.gammelmo@nmbu.no

Prosjektet kan følges via prosjektsiden på NMBU og egen facebook side.

 

Når det er fattet vedtak om opprettelse eller endring av fast eiendom er det landmåleren som setter vedtaket ut i marka. Grensemerke vil ofte være det synlige merke i marka på at vedtaket er gjennomført. Foto: Leikny Gammelmo

Når det er fattet vedtak om opprettelse eller endring av fast eiendom er det landmåleren som setter vedtaket ut i marka. Grensemerke vil ofte være det synlige merke i marka på at vedtaket er gjennomført. Foto: Leikny Gammelmo