Støtte til masteroppgave

For å søke om støtte forutsetter vi:

  • Medlemskap i Samfunnsutviklerne
  • Prosjektskisse med problemstilling
  • Budsjett og sum det søkes om

Frist for å sende inn søknad om støtte til masteroppgaver er 1. november. Alle som mottar støtte må levere omtale til foreningens nettside og nyhetsbrev som gjenytelse for støtten. Vi deler også ut støtte til annen faglig aktivitet. For generell støtte er det ingen søknadsfrist.

Hvert år utfordrer foreningen forelesere ved NMBU til å nominere studenter til årets studentpris. Fagprisen blir tildelt studenter som har utmerket seg faglig og sosialt. En god masteroppgave er en god søknad til å bli nominert til prisen.

Søknad med vedlegg kan sendes samfunnsutviklerne@tekna.no