Matrikkeldagene 2015

Det vil verte lagt ut ytterlegare informasjon på sidene her. Arrangementet vil verte samkjørt med Grunnervervsdagene 2015.