FIG Article of the month

Artikkelen for juni er skrevet av Zlatan Zlatanov og Georgi Zlatanov, begge fra Bulgaria. Forfatterne mener den mest hensiktsmessige og sikre metoden for å utarbeide matrikkelkart er gjennom direkte geodetiske måling, men at det finnes flere metoder som kan benyttes. I artikkelen søker de å besvare spørsmålet om fotogrammetriske metoder kan bidra i dette arbeidet. Artikkelen baserer seg på feltarbeid utført i Bulgaria.

Artikkelen kan ha særlig relevans for norske forhold. Dagens matrikkelkart bygger på den økonomiske kartleggingen, som hovedsakelig ble utført på 1960- og 70-tallet og som var basert på fotogrammetriske metoder.

Articel of the Month for juni finnes her!

FIG sin nettside for publisering av «Articel of the month» finnes her!