Geomatikk og klimautfordringer

Kurset vil se på muligheter og utfordringer rundt de ekstreme klimautfordringene (ras, flom, uvær m.m.) og geomatikk (kart, geodata, nye kartleggingsmetoder m.m.). Hvordan kan vi visualisere all den informasjonen vi har om klima på en måte som er forståelig og som kan benyttes videre?

For mer informasjon om kurset og påmelding les her.

For mer informasjon om Kursdagene les her.