Vert kapitaliseringsrentefoten sett ned?

Dagens kapitaliseringsrentefot er på 5 % og er fastsett av Høgsterett.

Dersom kapitaliseringsrentefoten vert redusert til f.eks. 2,5 % vil det bety at erstatningsutbetalinga til ein grunneigar vert dobla.

Les meir i Bondebladet om saka:

http://www.bondebladet.no/article/viktig-erstatningssak-opp-for-hoyesterett/