Nordisk landmålerkongress – Samhällsbygnadsdagarna i Stockholm

Nordisk landmålerkongress har vært arrangert som et 4-årig arrangement fra 1920 til 2012. De nordiske foreningene vil nå integrere den nordiske kongressen i respektive  nasjonale arrangementer, og med større hyppighet, for å skape mer kontinutitet i nordisk samarbeid og nettverk.

Gå til program og påmelding for Nordisk kongress og Samhällsbygnadsdagarna:

http://www.samhallsbyggarna.org/samhaellsbyggnadsdagarna/nordiskt-moete/