Seksjonering og andre eierformer i fast eiendom

NJKF arrangerer kurs i Seksjonering og andre eierformer i fast eiendom 17-18 november 2014 på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Gå til omtale, program og påmelding:

http://www.tekna.no/portal/page/portal/kurs/vis_arrangement?p_kp_id=43983

Tilsvarende kurs vil også arrangeres 16.-17. september i Kristiansand:

http://www.tekna.no/portal/page/portal/kurs/vis_arrangement?p_kp_id=43785

Noen endringer i programmet for det to kursene vil forekomme.