Seksjonering og andre eierformer i fast eiendom

NJKF arrangerer kurs i Seksjonering og andre eierformer i fast eiendom i Kristiansand 16.-17. september 2014. Gå til omtale, program og påmelding:

http://www.tekna.no/portal/page/portal/kurs/vis_arrangement?p_kp_id=43785

Tilsvarende kurs vil også arrangeres 17-18 november 2014 på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Noen endringer i programmet vil forekomme.

Gå til program for kurset på Gardermoen:

http://www.tekna.no/portal/page/portal/kurs/vis_arrangement?p_kp_id=43983