Eiendomsgrenser i matrikkelkartet

Da Norges kommuner gikk over til matrikkelsystemet som en erstatning for DEK (digitalt eiendomskartverk) og GAB (Norges offisielle register over gate-, adresse og bygnings informasjon) var det mange som opplevde at større og mindre områder fikk betegnelsen 0/0 (mangler g/bnr). I DEK hadde disse eiendommene også vært kodet men de hadde ikke fremkommet i noe kart. Ved overgangen til matrikkel ble Ekode O til 0/0 og Ekode 6 ble 0/1 (vann). I henhold til delingsloven ble de gamle eiendomskartene oppdatert når feil og mangler ble oppdaget. I denne prosessen var hjemmelshavere aktive i mer og mindre grad. Når matrikkellova (ML) trådte i kraft 1.1.2010 ble det innført et nytt regime når det gjelder retting. I henhold til ML skal alle berørte parter varsles før det gjøres endringer i matrikkelkartet og når endringer er gjennomført skal de underrettes og med bakgrunn i at matrikkelføring er et enkeltvedtak skal de gis frist for klage i tråd med forvaltningsloven. Dette har skapt mye frustrasjon og uvisse i kommune Norge. Det mangler konkrete «oppskrifter» på hvordan arbeidet skal gjennomføres og da loven trådde i kraft var det ikke utarbeidet veiledningsmateriell. Med bakgrunn i «Gran prosjektet» blir det utarbeidet en «Håndbok for retting av matrikkelkartet» og første versjon kommer i begynnelsen av 2014. Kurset «Eiendomsgrenser i matrikkelkartet» er utarbeidet av arbeidsgruppa for dette prosjektet og vil gi innføring i lovverk, måter å gjennomføre retting og kvalitetsheving av matrikkelkartet og vise konkrete eksempler både fra «Gran prosjektet» og andre tilsvarende prosjekter.

Kurset er fulltegnet. Det arbeides med å sette opp flere kurs, da muligens som dagskurs.

Gå til program og påmelding her.