Geomatikk – moderne kartlegging

Skal Norge skannes stykkevis og delt eller burde det satses på en nasjonal terrengmodell? Skal vi organisere kartlegging gjennom Geovekst i fremtiden? Skal SOSI være fremtidens standard format? Til sist dag to ser vi på muligheter for innsamling av data ved bruk av droner og en presentasjon av BIM, en Bygningsinformasjonsmodell som i stor grad tar i bruk deling av data. Dagen legges opp som en workshop der det blir satt av god tid til diskusjon om temaene som tas opp.

Gå til program og påmelding:

http://www.tekna.no/portal/page/portal/kursdagene/vis_arrangement?p_kp_id=40006

Med droner kan man kartlegge raskt, effektivt og nøyaktig ved behov.