Ansvarlig søker etter Plan- og Bygningsloven – fagdag og videreutdanning

Bakgrunnen for kurstilbudet er at en stor prosentandel av byggesakene som kommer inn til Bergen kommune blir sendt i retur på grunn av at søknadene er av så dårlig kvalitet at de ikke lar seg saksbehandle. Dermed forsinkes byggeprosessene kraftig.

Kurset er rettet mot Ansvarlige søkere, men også mot saksbehandlere i kommunene.

Her finner du lenke til informasjon om fagdagen og lenke videre til videreutdanningen:

http://www.hib.no/aktuelt/konferanse/2013/ansvarlig.asp