Fagpris tildelt Torleif Algerøy

Torleif Algerøy (1942) er  uteksaminert  fra NLH med speialisering i fotogrammetri i 1968.

Etter å ha vært innom i Jordskifteverkets fotogrammeteriske avdeling i Oslo kom han i 1971 til Norkart hvor han har vært siden som teknisk leder, direktør og nå styreformann.

NJKFs fagpris består av et diplom og kr 5000.