Arve Leiknes ny leder av NJKF

Fra venstre:

Styremedlem Peder Solheim, prosjektleder i Tekna Lene Nordrum, leder Arve Leiknes, avtroppende leder Leiv Bjarte Mjøs, nestleder Leikny Gammelmo studentrepresentant i styret Mats Marthinussen og avtroppende studentrepresentant Marius Garnås.

Styretmedlem Dagfinn Kleveland var ikke tilstede når bildet ble tatt.

De to vararepresentantene Nina Haugland og Solveig Renslo ble gjenvalgt.