Ta kontakt for tilbud!

Stillingar vert annonsert med link til stillingsannonse på eksterne jobbsøkar-sider eller annonsørens eigne websider. Alternativt kan vi produsere annonsen som ei pdf-fil og og legge den ut på sidene her, etter manus frå annonsør.

I tillegg til publisering på samfunnsutviklerne.no vil stillingsannonsen verte sendt ut direkte til dei omlag 1400 medlemmene i det faglege nettverket sitt digitale nyhetsbrev Samfunnsutvikleren. I tillegg til medlemmene vert Samfunnsutvikleren også sendt ut til tidlegare deltakarar på Samfunnsutviklerne sine kurs. Totalt vert Samfunnsutvikleren sendt ut til omlag 2300 adressater.

Samfunnsutvikleren vert sendt ut ved slutten av kvar månad, med unntak av juli.

Annonsar som er mottatt innan den 25. i månaden vil automatisk verte tatt med i Samfunnsutvikleren.

Pris: 5000,- + moms pr. annonse.

For meir informasjon eller spørsmål ta kontakt med Leiv Bjarte Mjøs: Leiv.Bjarte.Mjos@hvl.no eller mob 90691883.