Privat oppmåling av eiendom

landmåling

Regjeringa har nå lagt fram forslag til lovendringer for innføring av fritt landmålervalg. «Dette vil gjøre det enklere for grunneiere å få tilgang til landmåling, og vi får utviklet en ny bransje i Norge», sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Matrikkeldagene 2016

Grensemerke

Matrikkeldagene 2016 blir arrangert 29. – 30. august. Hovedtema for dagene er innføring av fritt landmålervalg og endringene i matrikkelloven som ble sendt ut på høring av Kommunal og moderniseringsdepartementet fredag 19. august.

INTERGEO 11. – 13. oktober

ca_intergeo_2016_640x464

INTERGEO er det internasjonalt ledende messe- og konferansearrangementet for geodesi og geomatikk, og areal og eiendomsforvaltning. Med 16.000 besøkende fra 92 land er dette arrangementet en helt sentral møteplass på fagfeltet. Også mange nordmenn er blant de besøkende.

Enklere regler skal gi rasker og billigere boligbygging

bygging

Regjeringen har fremmet nye regler som skal kunne redusere saksbehandlingstiden med 30-50 % i mange kommuner. Forslaget legger opp til enklere og raskere planprosesser, økt forutsigbarhet og færre omkamper i byggesaker. Det blir foreslått at større planendringer enn i dag skal kunne gjennomføres uten full planbehandling.

Matrikkeldagene 2016

Grensemerke

Årets Matrikkeldager holdes på Gardermoen 29. og 30. august. Program og registrering er nå klart. Dagene har hovedfokus på utredningen om matrikkellov og fritt landmålervalg. Gjennom foredrag og debatt vil vi ha fokus på arbeid etter dagens lov og utfordringer og muligheter i det forslaget som kommer fra departementet nå før sommeren.

Eldre nyheter