4th FIG Young Surveyors European Meeting, 7-9 June 2016, Amsterdam, The Netherlands

FIG Young Surveyors Network flyer_pg1

Det 4. europeiske møtet for «Young Surveyors» blir arrangert 7.-9. juni i Amsterdam. Møtet blir arrangert i tilknytning til konferansen «Common Vision Conference» som en rekke europeiske kartverk og organisasjoner har gått sammen om. Dette er en enestående mulighet for yngre aktører til etablere nettverk og få innblikk i hvordan fagfeltet utvikler seg.

Matrikkeldagene 2016

Grensemerke

Årets Matrikkeldager holdes på Gardermoen 29. og 30. august. Dagene vil ha hovedfokus på utredningen om matrikkellov og fritt landmålervalg. Gjennom foredrag og debatt vil vi ha fokus på arbeid etter dagens lov og utfordringer og muligheter i det forslaget som kommer fra departementet nå før sommeren.

Professor Carl August Fleischer fyller 80 år

Fleischer-Carl-August_author_full

Institutt for landskapsplanlegging ved NMBU vil markere dette med et plan- og ekspropriasjonsrettsseminar 2. september 2016. Arrangementet har ingen deltageravgift men krever påmelding.

Reiserapport fra studietur til London

londonb

NMBU-studentene Kjetil Olai Torgrimsby og Christanse Reitan Yttervik har gjennomført en studietur til London i januar 2016. Studieturen er gjennomført med støtte fra Tekna Samfunnstutviklerne, og det gjengis her en reiserapport fra studieturen.

Seksjoneringsdagen 2016

seksjonering12

Tekna, Samfunnsutviklerne og GeoForum Trøndelag avholdt Seksjoneringsdagen 2016 på Scandic Hell Hotell 11. april. Overordnet tema for dagen var knyttet til kommunens behandling etter eierseksjonsloven. Gjennomgang av sentrale prinsipper, begjæring, rollefordeling, oppmåling, matrikulering og tinglysing. Fokuset var på arbeid i henhold til dagens lov, men også noen drypp av nyheter knyttet til foreslåtte endringer av loven. Arrangementet var rettet mot saksbehandlere i kommunene, eiendomsutviklere, eiendomsmeglere, advokater og andre som arbeider med seksjonering.

 

Eldre nyheter