Nasjonale forventningar til planlegginga

Regjeringa legg kvart 4. år fram nasjonale forventningar til kommunal og regional planlegging. Regjeringa har bestemt at FNs 17 bærekraftmål skal vere det politiske hovudsporet for å ta tak i vår tids utfordringer.

Framleis gode søkartal til utdanningane

Det er i 2019 framleis gode tal til utdanningane på fagfeltet. Årets søkjartal reflekterer forøvrig noko av den generelle nedgangen i søkjartala til høgare utdanning.

 

Ivar Hebnes ny leiar i Tekna Samfunnsutviklerne

Årsmøte i Tekna Samfunnsutviklerne vart gjennomført tirsdag 7. mai på Quality Hotel Expo Fornebo. Ivar Hebnes vart vald som nye leiar for den faglege grupperinga. Den nye leiaren i Tekna Samfunnsutviklerne er til dagleg leiar i Matricula AS.

Matrikkeldagene 2019 og digital samfunnsutvikling

Ved årets fagdager 7.-8. mai belyser Tekna Samfunnsutviklerne viktige tema innenfor områdene matrikkel og digital samfunnsutvikling. Det er nå et stort fokus på digitalisering for framtidig automatisert forvaltning. Er vi innenfor vårt fagområde riktig skodd med dagens matrikkel og offentlig kartgrunnlag? Dette er spørsmål som vil bli reist og drøftet ved arrangementet. Det er fremdeles ledige plasser så planlegger, grunnerverver, landmåler og matrikkelfører, meld deg på!

Gebyrfrie dokumentkopier frå Tinglysinga til kommunene

Frå 1. april kan kommunene bestille dokumentkopier frå Tinglysing utan gebyr. Fritaket for gebyr gjeld dokument som kommunene bestiller til bruk som lokal matrikkelmyndighet. Kartverket arbeider med ei løysing som vil gjere det mogleg å få tilgang til dokumenta via ei utviding i sjølve matrikkelsystemet.

Eldre nyheter