Tekna Samfunnsutviklerne og fritt landmålervalg

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har lagt fram forslag til endringer i matrikkelloven som vil medføre at eiendomsoppmåling vil bli utført som profesjonsregulerert privat tjenesteyting. Leder i Tekna Samfunnsutviklerne Arve Leiknes vurderer her lovforslaget og konsekvenser dersom forslaget blir vedtatt.

Nye mastere i Areal og Eigedom ved Høgskulen på Vestlandet

Det var auka etterspørsel etter arealplanleggjarar og jordskiftedomarar som førte til at Høgskulen på Vestlandet i 2015 etablerte ei ny masterutdanning for dette fagfeltet. De fire første masterar har no avlagt eksamen og er ute i arbeid.

Eierseksjonsloven i ny drakt?

Den 22. mai kom Innst. 308 L (2016–2017) og foreløpig dato hvor saken behandles i Stortinget er 29. mai. Komiteens tilrådning er «vedtak til lov». Under seksjoneringsdagene 2017 vil vi belyse endringer i loven, hvordan skal seksjoneringssaker gjennomføres, hva tenker utbyggere, tinglysingen og hva gjør kommunen.

Feltarbeid i Aurland – registrering av fjellryper

Studentene Jacob Poller Marsi, Kristine Mæland og Ragnhild Friis Tveit har fått støtte fra Tekna Samfunnsutviklerne til arbeidet med sin bacheloroppgave i landmåling og eiendomsdesign ved Høgskolen i Bergen. Gruppen har blant annet laget en app for registrering av fjellryper.

Eldre nyheter