Matrikkeldagene 2018 er gjennomført

Matrikkeldagene 2018 vart gjennomført torsdag 7. – fredag 8. juni på Quality Hotel Expo Fornebu. Rundt 60 deltakarar fekk høre mellom anna om innføring av kompetansekrav til landmåler og registrering av rettigheter i Matrikkelen. Vidare vart spørsmålet om DOK (det offentlege kartgrunnlaget) kan vere farlig, tatt opp.

Nye gradsstudenter ved NMBU

Gradsdagen ved NMBU ble gjennomført 19. juni. Omtrent 130 kandidater ved de fem instituttene ved Fakultet for landskap og samfunn presenterte sine oppgaver på Urbygningen.

Nye mastere i Areal og Eigedom ved HVL

Det er uteksaminert 14 nye mastere i Areal og Eigedom ved HVL. Dette er andre kullet med masterstudenter som går ut frå Institutt for byggfag. Masteroppgåvene vart presentert mandag 11. juni.

Eldre nyheter