Matrikkeldagene 2017

Matrikkeldagene 2017 vil bli arrangert på Fornebu 12. – 13. juni. Program- og registrerings-sider vil bli publisert ut på nyåret. Tekna Samfunnsutviklerne etterlyser ynskje om foredragshaldarar og tema.

Forslag til ny eierseksjonslov er lagt fram

Regjeringa legg no fram forslag til ny lov om eierseksjoner. Lova byggjer på NOU2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven, men det er fleire avvik i høve til utvalgets forslag.

FIG Working Week 2017 i Helsingfors

FIG Working Week 2017 vert arrangert i Helsingfors i månadsskiftet mai-juni 2017. Det er meldt inn meir enn 500 tema for foredrag. Arrangørene har no opna for påmelding.

Mange høringsuttalelser til matrikkellova

Frist for å levere høringsinnspel til endringsforslaga i matrikkellova var 21. november. Alle kunne levere høringsuttalelse, og engasjementet har vore stort. Det er levert inn fleire hundre uttalelser, flest frå kommunene.

Høringsmøte – endringer i matrikkelloven

Styret i Samfunnsutviklerne ønsker å spørre medlemmene om meninger om høringsnotatet vedrørende endringer i matrikkelloven. Frem til nå har styret hatt fokus på kompetanse hos utøvere og kvaliteten på produktet og i matrikkelen. Medlemmer kan delta fysisk eller via nettet!

Eldre nyheter