Årets faglige gruppering

Ved Teknas faglige årsmøte i helgen fikk Tekna Samfunnsutviklerne prisen som årets faglige gruppering. Arve Leiknes og Leikny Gammelmo mottok prisen på vegne av grupperingen.

Fagforum Seksjonering

Fagforum Seksjonering er en mulighet for deg som jobber med eller er interessert i seksjonering til å få et faglig nettverk. Oppstart av fagforumet vil skje under Seksjoneringsdagene 2017. Seksjoneringsdagene vil arrangeres to ganger i løpet av høsten

Ny bok – Hans Sevatdal – Eigedomshistorie

Hans Sevatdal hadde lenge arbeidd med eit bokverk om den norske eigedomshistoria då han gjekk bort i 2015, og han etterlet seg eit nesten ferdig manus. Ei rekke fagpersonar har bidratt til å gjere manuset ferdig, og boka vil verte gjeve ut på vårparten 2017.

Samfunnsøkonomisk analyse av organiseringen av eiendomsoppmålingen i Norge

Menon Economics har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av eiendomsoppmålingen i Norge. Menon konkluderer med at å organisere eiendomsoppmåling i Norge som en profesjonsregulert tjenesteytende næring, med matrikkelføring samlet hos Kartverket,  er et samfunnsøkonomisk lønnsomt tiltak.

Eldre nyheter