God jul og godt nyttår!

Tekna Samfunnsutviklerne vil ynskje alle våre medlemmer og dei som ellers er innom på sidene her ei riktig god jul og eit godt nyttår!

Dekar – nytt eiendomsmagasin

Eiendomsmagasinet Dekar er et nytt magasin gitt ut av studenter innen eiendom og eiendomsutvikling ved NMBU.  Magasinet er planlagt med 2 utgivelser i året. Dekar nr. 2/2018 kom 16. desember 2018.

Nye regler om AirBnB og korttidsutleie

Regjeringen har lagt fram forslag til ny regel i eierseksjonsloven som vil sette tak på hvor mye boligeiere kan drive korttidsleie i eierseksjonssameier. Høringen som er gjennomført viser bred støtte for å sette et tak på 90 dager. Regelen om korttidsutleie gjelder ikke ved utleie i mer enn 30 dager sammenhengende. Regelen gjelder heller ikke ved utlån uten betaling.

Lillin Knudtzon har disputert for PhD graden ved NMBU

Lillin Knudtzon disputerte 20. november 2018 for PhD graden ved NMBU med avhandlingen «Kan vi snakke om medvirkning? Sivilsamfunnets innflytelse og bidrag i reguleringsprosesser». Avhandlingen er avlagt ved Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM), Institutt for By- og regionplanlegging.

Eldre nyheter