Hitta dina gränser

Lantmäteriet i Sverige har laga ein informativ film om korleis ein skal finne grensepunkta sine. Sjølv om Sverige og Norge har ganske så ulike system på eigedomsinformasjonsområdet, så er problemstillinga som blir vist, minst like aktuell i Norge som i Sverige. Kart med informasjon om eigedomsgrenser vert nytta feil avdi grensene som kartet viser vert oppfatta som eksakte.

Forslag til domstolstruktur sendes på høring

Domstolkommisjonens hovedanbefaling er å ha færre, men større rettskretser. Den anbefaler også å halvere antall rettssteder, slik at Norge får 22 rettskretser, de fleste med ett rettssted, noen med flere. Justis- og beredskapsdepartementet anbefaler derimot å opprettholde alle dagens rettssteder, men slå sammen rettskretser.

Eldre nyheter