Den profesjonelle landmåler gjennomført 9.-10. januar 2018

Den profesjonelle landmåler ble gjennomført under kursdagene i Trondheim 9.-10. januar 2018. Rundt 40 deltagere møttes til interessante foredrag og diskusjoner om behov for, og krav til, fremtidens landmåler og et evt. fritt landmålervalg i Norge. I paneldebatten ble sentrale spørsmål rundt dette drøftet, og det blir her referert til de synspunkt som kom fram.

Høring om oppmåling av eigedom gjennomført

Torsdag 18. januar 2018 kl. 15.00 vart det gjennomført høring om endringar i matrikkellova og endringar i eigarseksjonslova mht endringar i organisering av eigedomsoppmålinga. Tekna Samfunnsutviklerne deltok i høringen og påpekte behovet for kompetansekrav og autorisasjon.

FIG Commission 7 Annual Meeting 2017

FIG Kommisjon 7 er ein i alt av 10 kommisjoner i FIG. Kommisjonen er ein møteplass for ekspertar innanfor matrikkel, tinglysing og arealadministrasjon, og skal mellom anna fremje forståelse for betydningen av eigedomsregistrering som grunnlag for økonomisk vekst og bærekraftig utvikling. Kommisjonens årsmøte vart arrangert 4. – 8. desember 2018 i Cartagena, Colombia.

Ny redaksjon i Kart og Plan frå årsskiftet

Kart og Plan får ny redaktør og nytt og utvida redaksjonsråd frå januar 2018. Høgskolelektor Ane Lyng ved Høgskolen på Vestlandet overtar redaktørstolen etter professor Inge Revhaug, som går over i pensjonistenes rekker. Redaksjonsrådet vil også i den forbindelse verte utvida.

Eldre nyheter