Nettseminar om utbyggingsavtaler

Torsdag 16.11.2017 vil Tekna gjennomføre nettseminar om utbyggingsavtaler som virkemiddel for gjennomføring av planer kl. 8:30 – 10.00.

Eiendomshistorieseminar er gjennomført

Tekna Samfunnsutviklerne har i samarbeid med NMBU og HVL gjennomført eigedomshistorieseminar på Ås og i Bergen. Eigedomshistorieseminara er gjennomført i samband med utgjevinga av Hans Sevatdal – Eigedomhistorie.

Eldre nyheter