FIG Working Week 2017 i Helsingfors

helsingfors-domkirke-1-800

FIG Working Week 2017 vert arrangert i Helsingfors i månadsskiftet mai-juni 2017. Det er meldt inn meir enn 500 tema for foredrag. Arrangørene har no opna for påmelding.

Mange høringsuttalelser til matrikkellova

offentlig-godkjent-grensemerke-oktober-2016

Frist for å levere høringsinnspel til endringsforslaga i matrikkellova var 21. november. Alle kunne levere høringsuttalelse, og engasjementet har vore stort. Det er levert inn fleire hundre uttalelser, flest frå kommunene.

Høringsmøte – endringer i matrikkelloven

grensemerke-i-fusa

Styret i Samfunnsutviklerne ønsker å spørre medlemmene om meninger om høringsnotatet vedrørende endringer i matrikkelloven. Frem til nå har styret hatt fokus på kompetanse hos utøvere og kvaliteten på produktet og i matrikkelen. Medlemmer kan delta fysisk eller via nettet!

Nordisk møte 2016

2016-studenter-nordisk-mote

Nordisk møte er et årlig arrangement, hvor studenter fra Danmark, Sverige, Norge og Finland bytter på å arrangere et ukeslangt seminar.  Møtet har blitt arrangert siden 1939. Årets møte ble arrangert på Ås 13.-16. september med totalt 24 deltagere.

Ekskursjon til Frankfurt

frankfurt_am_main-samstagsberg-20070607

I månedsskiftet august – september reiste 21 studenter og førsteamanuensis Marius Grønning fra seksjon for by- og regionplanlegging ved NMBU, på ekskursjon til Frankfurt.  Ekskursjonen er en del av kurset APL Store europeiske byer, og ble gjennomført med støtte fra Tekna Samfunnsutviklerne.

Eldre nyheter