Regjeringa vernar 28 viktige skogområde

Regjeringa vernar 28 nye skogområde som naturreservat. Stortinget vedtok i 2016 eit mål om vern av 10 prosent av skogarealet i Norge. Til no er det verna om lag 3,8 prosent av den produktive skogen i landet og nær 5 prosent av det samla skogarealet. Regjeringa er dermed snart halvvegs i målet om vern av 10 prosent av skogarealet.

Domar skal bli gratis tilgjengeleg for alle

Justiskomiteen har bestemt at no skal domar frå det norske rettsapparatet verte gratis tilgjengeleg for alle i digitalisert form. Dei fritt tilgjengelege domane vil bli anonymisert. Domstolsadministrasjonen får i oppdrag å nedsetje ei arbeidsgruppe som skal finne ut korleis tenesta skal kunne verte lansert.

Søkjer ansvarleg redaktør for Kart og Plan

Tekna Samfunnsutviklerne søkjer ny redaktør for Kart og Plan. Ane Lyng har vore redaktør for tidsskriftet sidan 2017, og sluttar ved årsskiftet. Stillingen er eit åremål på 4 år og er honorert. Søknadsfrist er 3. januar 2020.

Nordisk ombudsmannsmøte 2019

Tekna Samfunnsutviklerne har i uke 48 arrangert Nordisk ombudsmannsmøte. Dette er et møte hvor representanter fra ulike nordiske foreninger for landmålere møtes. Det nordiske samarbeidet har lange tradisjoner med årlige møter.

Eldre nyheter