Årsmøte

Tekna Samfunnsutviklerne arrangerer årsmøte torsdag 2. april kl. 17-18 i Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo.  Fristen for å melde inn saker er 1. mars. Det vil vere høve til å delta over nettet, etter påmelding.

Hitta dina gränser

Lantmäteriet i Sverige har laga ein informativ film om korleis ein skal finne grensepunkta sine. Sjølv om Sverige og Norge har ganske så ulike system på eigedomsinformasjonsområdet, så er problemstillinga som blir vist, minst like aktuell i Norge som i Sverige. Kart med informasjon om eigedomsgrenser vert nytta feil avdi grensene som kartet viser vert oppfatta som eksakte.

Forslag til domstolstruktur sendes på høring

Domstolkommisjonens hovedanbefaling er å ha færre, men større rettskretser. Den anbefaler også å halvere antall rettssteder, slik at Norge får 22 rettskretser, de fleste med ett rettssted, noen med flere. Justis- og beredskapsdepartementet anbefaler derimot å opprettholde alle dagens rettssteder, men slå sammen rettskretser.

Høring – tiltak til bedre byggkvalitet

Byggkvalitetutvalget ble opprettet i 2018. Utvalgets rapport er nå sendt ut på høring. Utvalget foreslår nå flere endringer i plan- og bygningsregelverket som skal bidra til forsvarlig byggkvalitet og kvalifiserte og seriøse aktører i næringen.

Kompetansetiltak innen plan, kart og geodata

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet lyser i 2020 ut inntil 3,7 millioner kroner i tilskot for å aukekompetansen innan planlegging, kart og geodata. Dette skal bidra til å auke effektiviteten og kvaliteten på planlegging etter plan- og bygningsloven. Aktuelle søkjaar er organisasjonar, verksemder og og stiftingar. Søknadsfrist er 15. april.

Eldre nyheter