OGC White Paper on Land Administration

Open Geospatial Consortium – OGC – har utgitt et såkalt «White Paper» om eiendomsregistrering – «Land administration». Dokumentet gir en oversikt over problemstillinger knyttet til eiendomsregistrering og foreslåtte tiltak for å utvikle og implementere system for dette. OGC inviteret til å gi kommentarer.

Leikny Gammelmo disputerer for PhD graden ved NMBU

Leikny Gammelmo disputerer 12. april 2019 for PhD graden ved NMBU med avhandlingen » «Forsvarlig saksbehandling av søknad om endring av fast eiendom – En undersøkelse og evaluering av norske kommuners praksis i 2015».  Avhandlingen blir avlagt ved Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM), Institutt for Eiendom og juss.

Tekna Bygg og Anlegg inviterer til frokostmøte 14. mars

Tekna Bygg og Anlegg inviterer til frokostmøte 14. mars på Ingeniørenes Hus i Oslo. Tekna Bygg og anlegg vil våren 2019 ha FNs bærekraftsmål som «styrende», og temaet for frokostmøtet er «Gode boliger for framtiden».

Gunnar Balle til Minne

Tidligere redaktør for tidsskriftet Kart og Plan Gunnar Balle, døde den 24. desember 2018 i Ungarn 92 år gammel. Gunnar Balle ble ansatt ved Institutt for jordskifte på Norges landbrukshøgskole i 1956, og hadde siden en lang karriere ved instituttet, mange husker han best som redaktør av Kart og Plan gjennom en årrekke, og som studentenes kontaktperson på Institutt for jordskifte.

Ny rapport om utbyggingsavtaler fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har gitt professor emeritus Jon Vislie, Samfunnsøkonomisk Analyse og Hjort Advokatfirma oppdrag med å utarbeidet en rapport om finansiering av offentlig infrastruktur i utbyggingsområder. Kommunalminister Mæland sier at departementet vlil gå bredt inn i problemstillingen og lytte til næringen og andre som bruker regelverket hver dag. Det er viktig at kartet og landskapet stemmer med hverandre, sier Mæland.

Eldre nyheter