Matrikkeldagene 2019 og digital samfunnsutvikling

Ved årets fagdager 7.-8. mai belyser Tekna Samfunnsutviklerne viktige tema innenfor områdene matrikkel og digital samfunnsutvikling. Det er nå et stort fokus på digitalisering for framtidig automatisert forvaltning. Er vi innenfor vårt fagområde riktig skodd med dagens matrikkel og offentlig kartgrunnlag? Dette er spørsmål som vil bli reist og drøftet ved arrangementet. Det er fremdeles ledige plasser så planlegger, grunnerverver, landmåler og matrikkelfører, meld deg på!

Gebyrfrie dokumentkopier frå Tinglysinga til kommunene

Frå 1. april kan kommunene bestille dokumentkopier frå Tinglysing utan gebyr. Fritaket for gebyr gjeld dokument som kommunene bestiller til bruk som lokal matrikkelmyndighet. Kartverket arbeider med ei løysing som vil gjere det mogleg å få tilgang til dokumenta via ei utviding i sjølve matrikkelsystemet.

Vet du vad du äger?

Lantmäteriet i Sverige har laga ein svært interessant video om kvaliteten i det svenske eigedomskartet  – Fastighetskartan, og behovet for utgreiingar før ein startar opp eit utviklingssprosjekt.

Bli kjent med eiendomsbransjen

Eiendomsbransjen.no har lansert en kampanjevideo der 23 talenter i eiendomsbransjen forteller om hvordan det er å jobbe i et eiendomsyrke.

Velkommen til årsmøte 2019 og årsmøtemiddag

Samfunnsutviklernes årsmøte blir arrangert tirsdag 7. mai 2019 kl. 16.00 på Quality Hotel Expo, Fornebu. Etter årsmøtet blir det arrangert årsmøtemiddag. Årsmøtet blir avholdt i tilknytning til Matrikkeldagene som blir arrangert 7. – 8. mai samme sted.

Eldre nyheter