Regjeringa vernar 28 viktige skogområde

Regjeringa vernar 28 nye skogområde som naturreservat. Stortinget vedtok i 2016 eit mål om vern av 10 prosent av skogarealet i Norge. Til no er det verna om lag 3,8 prosent av den produktive skogen i landet og nær 5 prosent av det samla skogarealet. Regjeringa er dermed snart halvvegs i målet om vern av 10 prosent av skogarealet.

Domar skal bli gratis tilgjengeleg for alle

Justiskomiteen har bestemt at no skal domar frå det norske rettsapparatet verte gratis tilgjengeleg for alle i digitalisert form. Dei fritt tilgjengelege domane vil bli anonymisert. Domstolsadministrasjonen får i oppdrag å nedsetje ei arbeidsgruppe som skal finne ut korleis tenesta skal kunne verte lansert.

Nordisk ombudsmannsmøte 2019

Tekna Samfunnsutviklerne har i uke 48 arrangert Nordisk ombudsmannsmøte. Dette er et møte hvor representanter fra ulike nordiske foreninger for landmålere møtes. Det nordiske samarbeidet har lange tradisjoner med årlige møter.

Ny direktør for Statens kartverk

Administrerende direktør Johnny Welle i Entur AS er i statsråd tilsett som direktør for Kartverket i eit åremål på seks år. Welle er utdanna økonomi og har solid erfaring frå teknologibransjen. Han etterfølgjer Anne Cathrine Frøstrup som har vore kartverkssjef i 12 år når hennar andre åremålsperiode går ut 31. mars 2019. Det er ikkje klart når Welle tiltrer.

Eldre nyheter