FIG Commission 7 Annual Meeting 2017

FIG Kommisjon 7 er ein i alt av 10 kommisjoner i FIG. Kommisjonen er ein møteplass for ekspertar innanfor matrikkel, tinglysing og arealadministrasjon, og skal mellom anna fremje forståelse for betydningen av eigedomsregistrering som grunnlag for økonomisk vekst og bærekraftig utvikling. Kommisjonens årsmøte vart arrangert 4. – 8. desember 2018 i Cartagena, Colombia.

Ny redaksjon i Kart og Plan frå årsskiftet

Kart og Plan får ny redaktør og nytt og utvida redaksjonsråd frå januar 2018. Høgskolelektor Ane Lyng ved Høgskolen på Vestlandet overtar redaktørstolen etter professor Inge Revhaug, som går over i pensjonistenes rekker. Redaksjonsrådet vil også i den forbindelse verte utvida.

Eldre nyheter