Forslag til endringer i matrikkelforskriften – høringssvar

Kommunal og moderniseringsdepartementet sendte tidlig i august 2019 ut forslag til endringer i matrikkelforskriften på høring. Det sentrale i forslaget til forskriftsendring er utfyllende bestemmelser knyttet til innføring av en autorisasjonsordning for landmålere som skal bestyre oppmålingsforretninger. Fristen for å gi høringssvar er nå  ute. De mer enn 50 høringssvarene er tilgjengelige på regjeringens sider.

Ledningsregistreringsforskriften er ute på høring

Kommunal og moderniseringsdepartementet har sendt ut ledningsregistreringsforskriften på høring med frist 3. januar 2020 for å gi høringssvar. Departementet skriver at siktemålet med forskriften er å sikre nøyaktig og pålitelig innmåling av ledninger og annen infrastruktur, og gjøre det enkelt å få tilgang til denne informasjonen. Forskriften gir utfyllende bestemmelser til plan- og bygningsloven § 2-3, som foreløpig ikke er satt i kraft i påvente av forskriftsbestemmelser.

Grunnervervsdagene er gjennomført

Grunnervervsdagene 2019 er vel gjennomført med ca. 70 deltakere. I år falt valget på Thon hotell arena Lillestrøm som møtested, noe som viste seg å fungere bra. Hotellet ligger både nært togstasjonen og er nyoppusset. Grunnervervsdagene bydde på varierte og interessante tema.

Faglig møte – høring om matrikkelforskriften er gjennomført

Etter flere år med kurs, workshop, debatt og høringsuttalelser er denne runden med endringer av matrikkellov og matrikkelforskrift i ferd med å lande. Endringer i matrikkelforskriften kom på høring 1. august og Samfunnsutviklerne inviterte til faglig møte om matrikkelforskriften 25. oktober 2019. Møtet ble streamet og tilgjengelig på nett.

Domstolkommisjonens første delutredning er klar

Domstolkommisjonens første delutgreiing var klar 1. oktober 2019 med skisse til konkret lokaliseringsstruktur for tingrettane, jordskifterettane og lagmannsrettane. Det vert tilrådd samlokalisering av jordskifterett og tingrett. Fleirtalet i kommisjonen tar i denne omgangen ikkje stilling til om tingrettane og jordskifterettane skal samanslåast.

 

Eldre nyheter