Nasjonale forventningar til planlegginga

Regjeringa legg kvart 4. år fram nasjonale forventningar til kommunal og regional planlegging. Regjeringa har bestemt at FNs 17 bærekraftmål skal vere det politiske hovudsporet for å ta tak i vår tids utfordringer.

Framleis gode søkartal til utdanningane

Det er i 2019 framleis gode tal til utdanningane på fagfeltet. Årets søkjartal reflekterer forøvrig noko av den generelle nedgangen i søkjartala til høgare utdanning.

 

Eldre nyheter