Høringsmøte – endringer i matrikkelloven

grensemerke-i-fusa

Styret i Samfunnsutviklerne ønsker å spørre medlemmene om meninger om høringsnotatet vedrørende endringer i matrikkelloven. Frem til nå har styret hatt fokus på kompetanse hos utøvere og kvaliteten på produktet og i matrikkelen. Medlemmer kan delta fysisk eller via nettet!

Nordisk møte 2016

2016-studenter-nordisk-mote

Nordisk møte er et årlig arrangement, hvor studenter fra Danmark, Sverige, Norge og Finland bytter på å arrangere et ukeslangt seminar.  Møtet har blitt arrangert siden 1939. Årets møte ble arrangert på Ås 13.-16. september med totalt 24 deltagere.

Ekskursjon til Frankfurt

frankfurt_am_main-samstagsberg-20070607

I månedsskiftet august – september reiste 21 studenter og førsteamanuensis Marius Grønning fra seksjon for by- og regionplanlegging ved NMBU, på ekskursjon til Frankfurt.  Ekskursjonen er en del av kurset APL Store europeiske byer, og ble gjennomført med støtte fra Tekna Samfunnsutviklerne.

Den profesjonelle landmåler 2016

grensemerke-nordland

Den profesjonelle landmåler 2016 arrangeres på Gardermoen 31.10. – 1.11.2016. På dette kurset får du kunnskap du trenger for å kunne utøve din rolle som profesjonelle landmåler. I år får du også anledning til å påvirke hvordan den nye matrikkelloven skal se ut. Alle kursdeltakere får utdelt boken: Rettigheter i fast eiendom av Einar Bergsholm.

Samhällbyggnadsdagarna 2016

sbdagarna-gloedlampa-haallbarhet_488x325

Årets Samhällsbygnadsdagar arrangeres onsdag 12. – torsdag 13. oktober i Stockholm. Samhällsbyggarna gjennomfører et spennende program med mange tidsaktuelle tema innenfor planlegging og samfunnsutvikling.

Eldre nyheter