Minneord Lars Christoffer Mork Gundersen

En svært god kollega og en stor fagressurs har gått bort. Lars Christoffer Mork Gundersen ble brått revet bort fra oss 16. juni 2020. Helt uforskyldt døde han av å få et tre – «et vindfall» over seg. Dette skjedde på gården hans på Dignes i Modum kommune. Ganske så ubegripelig for en mann som hadde «sikkerhet, sikkerhet og sikkerhet» som de 3 viktigste huskereglene når fysisk arbeid skulle utføres.

Endringer i gjennomføring av kurs

Tekna Samfunnsutviklerne må også gjøre endringer i kursprogrammet som følge av corona. Grunnervervsdagene og seksjoneringsdagene utsettes til 2021. Mer informasjon om nye datoer kommer vi tilbake til.

Det avholdes forøvrig nettkurs/seminar innen mekling og rettsmekling i september. Mer informasjon kommer snart. Det undersøkes også om det kan avholdes seminar innen landmåling. Mer informasjon kommer.

Høringsmøte på nett om ny gatenormal i Oslo

Ny gatenormal er på høring i Oslo. «Den nye gatenormalen skal ivareta ambisiøse klimamål, og gjøre Oslo grønnere og mer robust mot klimaendringer», står det å lese på Oslo kommunes nettsider. Tekna Samfunnsutviklerne i samarbeid med Tekna Klima inviterte medlemmer og andre interesserte til høringsmøte på nett 3. juni angående fremtidens gatenormal i hovedstaden. Det var rundt 60 påmeldte (ca. halvparten deltok) og det kom inn flere spørsmål og kommentarer.

Eldre nyheter