INTERGEO 11. – 13. oktober

ca_intergeo_2016_640x464

INTERGEO er det internasjonalt ledende messe- og konferansearrangementet for geodesi og geomatikk, og areal og eiendomsforvaltning. Med 16.000 besøkende fra 92 land er dette arrangementet en helt sentral møteplass på fagfeltet. Også mange nordmenn er blant de besøkende.

Enklere regler skal gi rasker og billigere boligbygging

bygging

Regjeringen har fremmet nye regler som skal kunne redusere saksbehandlingstiden med 30-50 % i mange kommuner. Forslaget legger opp til enklere og raskere planprosesser, økt forutsigbarhet og færre omkamper i byggesaker. Det blir foreslått at større planendringer enn i dag skal kunne gjennomføres uten full planbehandling.

Matrikkeldagene 2016

Grensemerke

Årets Matrikkeldager holdes på Gardermoen 29. og 30. august. Program og registrering er nå klart. Dagene har hovedfokus på utredningen om matrikkellov og fritt landmålervalg. Gjennom foredrag og debatt vil vi ha fokus på arbeid etter dagens lov og utfordringer og muligheter i det forslaget som kommer fra departementet nå før sommeren.

4th FIG Young Surveyors European Meeting, 7-9 June 2016, Amsterdam, The Netherlands

FIG Young Surveyors Network flyer_pg1

Det 4. europeiske møtet for «Young Surveyors» blir arrangert 7.-9. juni i Amsterdam. Møtet blir arrangert i tilknytning til konferansen «Common Vision Conference» som en rekke europeiske kartverk og organisasjoner har gått sammen om. Dette er en enestående mulighet for yngre aktører til etablere nettverk og få innblikk i hvordan fagfeltet utvikler seg.

Professor Carl August Fleischer fyller 80 år

Fleischer-Carl-August_author_full

Institutt for landskapsplanlegging ved NMBU vil markere dette med et plan- og ekspropriasjonsrettsseminar 2. september 2016. Arrangementet har ingen deltageravgift men krever påmelding.

Eldre nyheter