Den profesjonelle landmåler 2016

grensemerke-nordland

Den profesjonelle landmåler 2016 arrangeres på Gardermoen 31.10. – 1.11.2016. På dette kurset får du kunnskap du trenger for å kunne utøve din rolle som profesjonelle landmåler. I år får du også anledning til å påvirke hvordan den nye matrikkelloven skal se ut. Alle kursdeltakere får utdelt boken: Rettigheter i fast eiendom av Einar Bergsholm.

Samhällbyggnadsdagarna 2016

sbdagarna-gloedlampa-haallbarhet_488x325

Årets Samhällsbygnadsdagar arrangeres onsdag 12. – torsdag 13. oktober i Stockholm. Samhällsbyggarna gjennomfører et spennende program med mange tidsaktuelle tema innenfor planlegging og samfunnsutvikling.

Kursrunde om ny jordskiftelov

0 R

Tekna Samfunnsutviklerne vil i samarbeid med jordskifterettene og forfatterne av ny lovkommentar gjennomføre en kursrunde om ny jordskiftelov. Det vil bli arrangert 3 dagskurs i høst : Tromsø (18. nov.), Trondheim (21. nov.) og Bergen (22. nov.). Kommentarutgaven vil bli utdelt til alle kursdeltagerne.

Eigedomsregistrering i Nederland

nederland

Ei gruppe på 11 studenter og 3 lærarar frå Høgskolen i Bergen har gjennomført ei studiereise til Nederland, for å studere systemet for eigedomsregistrering der. Studiereisa inngår i kurset Eiendomsregistrering og kataster i andre land. Gruppa besøkte det nasjonale høgdesentereret i Amsterdam (NAP), Universiteta i Twente og Delft, og Kadaster sitt kontor i Zwolle. Det vart også tid til besøk hos ein lokal mjølkeprodusent, og sykkeltur for å studere planfaglege utfordringar i Rotterdam.

Privat oppmåling av eiendom

landmåling

Regjeringa har nå lagt fram forslag til lovendringer for innføring av fritt landmålervalg. «Dette vil gjøre det enklere for grunneiere å få tilgang til landmåling, og vi får utviklet en ny bransje i Norge», sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Eldre nyheter